Yuxuda Ev Almaq

Yuxuda Ev Almaq

Yuxuda ev almaq böyük bir mənfəətə işarə edər. Yeni bir ev, yaxında taşınacağınız və iş həyatında müvəffəqiyyətli olacağınız mənasını verər. Əgər köhnə ev gördünüzsə, müvəffəqiyyətsizliyin və xəstəliyin xəbərçisidir. Ev yuxuları daim əhəmiyyətli sayılırlar. Bunlara diqqət yetirmək və şərhi da yaxşı etmək lazımdır. Gözəl, təmiz, təravətli bir evdə olduğunu görən kimsənin həyatı da istədiyi kimi olacaq. Güvən içində yaşayacaq və etdiklərindən zövq alacaq. Evin genişliyi xoşbəxtliyin artması deməkdir. Ev pis və karanlıksa çətinlik deməkdir. Ev dağ əvvəlində yuxu sahibinin çox yüksələcəyini və hər kəsdən üstün vəziyyətə gələcəyini izah edər.

Yuxuda ev satın aldığını görmək, böyük bir mənfəətə, evinin içində və ya qapısında pislik görmək ev xalqının ahlaksızlığına işarədir. Yeni bir ev almaq və ya yeni bir evə köçmək, yaxında taşınacağınız və iş həyatında müvəffəqiyyətli olacağınız mənasını verər. Yuxuda ev aldığını görmək romantik olaraq uyğun bir dövrə girdiyinizi ifadə edər.


Yuxuda ev görmək axirətə şərh olunar. Yuxuda bilmə Digi bir evə girib orada bir sıra ölmüş insanlar görmək, axirətə işarədir. Oraya girib oturan əcəli yaxınlaşmışdır. Elə bir evdən çıxdığını görən şiddətli bir xəstəliyə tutular. Sahibi bilinən bir evə girən halal Rizk üçün dua edər. Taxtadan və ya kərpicdən quruluşlu mis bir evə girən haram mal edinmege çalışır. Elə bir evdən çıxan harama tövbə edər.


Yuxuda görülən ev, adamın dünyasıdır. Bundan ötəri bir kimsə yuxuda özünün yeni sivanmis, bütün hissələriylə yeni bir evinin olduğunu görməsi, əgər kasıb isə zəngin olmasına, kədərli isə kədər və kədərin getməsinə işarədir. Eger iş adamları isə gördüyü evin gözəlliyi nisbetince dövlət və sərvətə işarədir.


Özünün gözəl bir evinin olduğunu görsə, əməli gözəl olar, evinin sik və çirkin olduğunu görsə, əməlinin pis olmasına işarədir. Bəzən də ev, hər kəslə yaxşı dolanmağa, zamanın dəyişməsiylə halının pozmağa işarədir. Bir kimsə yeni bir ev yıxdığını görsə, o kimsəyə hüzn və kədər isabət edər.

Bir ev etsə və ya satın aldığını görsə, o kimsəyə çox xeyir çatar. Bir kimsə evini və ya evinin otaqlarının, yaxud həyətini və ya bacasini bilinən miktann üstündə genişləndiyini görsə, o kimsənin dünya tərəfindən halının genişlənməsinə, dolanışıq və nasibinin çox olmasına işarədir.

alıntı..