Yuxuda Qapı Gormek

Yuxuda Qapı Gormek

Yuxuda qapı görən bir insan, yaxşı bir iş sahibi olar. Qapının qarşısında dayanan adam, çox yaxşı bir həyat sürər. Yuxuda qapı görmək xeyirdir. Bağlı qapılar sirr, açıq qapılar ruzi qapısı olaraq təbir olunur. Bir başqa şərhə görə də bağlı və kilidli qapılar qızlara, açıq qapılar qadınlara şərh olunar. Dekabr olan qapılar isə dullara işarədir. Yuxusunda dəmir bir qapını kilitlediğini görmək, subay bir qızla evlənəcəyinə dəlalət edər.


Evin kaprisinin dəyişdiyini görmək, o evdə oturan kişinin is həyatının dəyişəcəyinə şərh olunar. Evin kaprisinin yerində olmadığını və ya çıxarılıb bir kənara birikildiğini görmək, ev kişisinin işinin bozulduğuna və başqa bir is arxasında olduğuna, kabin yerində və kilidli olduğunu görmək, ev kişisinin işində müvəffəqiyyətli olduğuna və qazancının artacağına dəlalət edər. Kabin ortasında ayrı bir kabin da olduğunu görmək, xeyirə şərh olunmaz. Bu yuxu sahibinin yoldaşının özünə ihanette tapılacağına işarədir.

Yuxuda evinin kaprisini bağlayaraq içəriyə girdiyini görmək, bekarsa evlənəcəyinə, evli isə yoldaşından ayrılıb başqa bir qadınla evlənəcəyinə; kapiği içəridən qol dəmiri ilə kilitlediğini görmək, o evə bir xidmətçi qız nail olacaq və onunla irəlidə evlənəcəyinə dəlalət edər. Yuxusunda evinin kaprisini tapa bilməyən kimsə, işində sakinliyi uğrayar. Küçəsinə girdikdən sonra evinin kaprisini dəyişik görmək, evində özünü bir sürprizin gözlədiyinə, kabın önünə gəlib açarla kapiği açmaq istədiyi halda açarın kilim uyğun gəlmədiyini görmək, arvadının özündən məmnun olmadığına və ayrılmaq istədiyinə işarədir.


Yuxusunda evinin kaprisinin yaşıla boyandığını görmək ibadətinin Allah (c. c) qatında məqbul olduğuna; sarıya boyandığını gör-meşk, ev xalqından birinin xəstələnəcəyinə; ağa boyandığını görmək, fərah və sevincə; qırmızıya boyandığını görmək bol ruzi və bərəkətə; qaraya boyandığını görmək, yaxın qohumları üçün matəmə dəlalət edər. Evinin kaprisinin dəmirdən lakin parmaklıklı və içərisi görülər şəkildə olduğunu görmək, ailə sirlərinin qonşuları tərəfindən də-dik odu mövzunu edildiyinə; evinin kaprisinin kontrplak kimi yüngül bir şeydən et ildiğini və pisləşdiyi zaman dərhal açılacaq qədər dayanıqsız olduğunu görmək, ev balkının dolanışığına çətinlik çəkildiyini işarədir.


Bir başqa rəvayətə görəndə: Yuxuda qapı. o evin işlərini icra edənlər işarədir. Bundan ötərin ev qapısında bir pisliyin meydana gəldiyini görsə, bu pislik ev sahibinə aiddir. Açıq qapılar risk kapılandır. Evlərin qapılan qadınlara aiddir. Bağlıdır qapılar subay qızlara. açıq qapılar isə dul qadınlara işarədir. Dəmir bir kapiği kilitlediğini görən kimsənin, subay bir qızla evlənməsinə işarədir. Evin kaprisinin dəyişdiyini görmək, ev sahibinin halının dəyişməsi ilə təbir edilər. Evin kaprisinin düşdüyünü yaxud Diane çıxa bildiyini və ya yanmış ya da kirtilmiş olaraq görmək, evin idarəçisi üçün bir müsibətdir. Ev kaprisinin bağlanıb olaraq görülməsi. ev əhli haqqında böyük bir müsibətə işarədir. Kabin ortasında kiçik bir kabin daha olduğunu görmək çirkindir. Yaxında o evdə xanımı haqqında bir xəyanət baş verər.


Evinin kaprisinin böyüyüb genişləndiyini və qüvvətli olduğunu görmək, o evin idarecisinin halının gözəl olmasına işarədir. Yuxuda ev və ya məscidin kaprisini görmək, yuxu sahibinin bəzəndiyi paltarına və vəziyyətini örtən malına, burnun qoxu götürməyəcəyi bir xəstəliyə, sözü nəşr etmək, vasıfla təriflənən boy və Endamin xoş, qədri uca nəsli çox olan gözəl bir qadına və ya zikr edilən evsafa sahib bir kişiyə işarədir. Bir kimsə yuxuda özü üçün böyük bir qapı safın al endiyini və özünün də o qabının üzərində olduğunu görsə o kimsənin hizmetçisiyle evlənməsinə o kimsənin bədəninə. xidmətçisinə ya da xanımı bir pislik gəlməsinə işarədir. Evinin kaprisini axtarıb tapa bilmədiyini görsə, dünya işlərində heyrətə düşər.


Bir qapıdan içəri girdiyini görsə, əgər düşmənliyi varsa, o kimsənin düşmənçilik qalib olmasına işarədir. Bir kimsə yuxuda bilinən və ya bilinməyən yerlərdən qapıların aç ildiğini görsə, o kimsə üçün dünya qapılan açılar və taleh doğular. Qapılar həddindən çox acilmis isə o, evin atılacağına və xarab olacağına işarədir. Əgər qapıların yola acilmis olduğu görülsə, o kimsənin nail olduğu dünyalıktan istər haqqı olsun istər olmasın qəribə və ümumi insanlar üçün hissə çıxarılır. Kapi evin içinə açılırsa, nail olacağı dünyalıq baskılan üçün olmayıb yalnız ev əhli üçündür. Bəzən kaprisinin yerindən ayrıldığını görməsi, ev xalqı üçün əxlaq və tablalının dəyişməsinə və əvvəlcə olduğu vəziyyətin əleyhinə hərəkət etməsinə işarədir. Dar bir qapıdan genişliyə çəkdiyini görən kimsə, dolanışıq silkintisinden xilas olub qəm və qorxudan əmin olar. Evinin iki qapısı olduğunu görənin hanimi, fəsad çıxarıcı bir qatını.


Evinin kaprisinin tərsinə aç ildiğini görsə, bu yuxu meydana çıxacaq məşəqqətə və ya xarab edilmək surətiylə o evin işləməz hala gətirilməsinə işarədir. Kabin halqası, gözətçi, elçi və qorxuducu yerindədir. Kaprisinin iki halqası olduğunu görənin iki adama borcu vardır. Halqanı kəsdiyini görsə bidət düşər. Kepirin yeyildiyində görsə, haniminim ölməsinə. dolanışığının halına uyğun olmayışına işarədir. Bilinməyən bir qapıdan içəri girmək, düşməni yenmektir. Bəzən məchul qapılar, elmə, ruzi və qazanca; səfərə, yuxunu görənin xeyr və ser qapılarının açılmasına işarədir.


Qapılardan çıxmaq, akriliktir Çəkdiyi qapı gözəlsə, xeyirə ilə ayrılığa, çəkdiyi qapı yitilmiş və ya dar isə, sərdən çəkib nəfsi üçün qurtuluşu istəməsinə işarədir. Bəzən də qapı, ölümə işarədir. Qapıdan çıxanda genişlik, yaşıllıq və gözəl qoxulara təvafuk etsə axirətinin gözəl olmasına işarədir. Zülmət, murdar heyvan leşi və odla qarşılaşsa axirətdə əzab içərisində olacağına işarədir. Yuxuda qabının açılması işlerin asanlığına; bağlanması, çətinlik, dolanışıq darlığı və səbəblərin etibarsızlığını işarədir. Kabin göyə açılması. duanın qəbul olması və günah işləməkdən qaçınmağa; bir çox qapıların göyə açılması isə uzun əzab, intikama və çətinliklərə işarədir. Əgər yağış yağmırsa yağışın yağmasına, quraqlıqdan quruyan yerlərin həyat tapmasına işarədir.


Evinin kaprisinin yeni olduğunu və ya marangozun onu düzelttiğim görsə səhhət və nuşcanlıqla müjdələnir. Kaprisini bağlamaq istədiyini, lakin kapatamadığını görən kimsə xanımı tərəfindən meydana gələcək bir çətinliklə qarşılaşır. Bir kimsə, yuxuda, bir qövm üzərində bir qapıdan girdiyini görsə, o kimsə düşmənlərini yeneceğine və düşmənlərinin delilerini boşa çıkaracağına işarədir. Bir kimsə qapısı çıkabilmiş və onun üzərinə başqa bir qapı qoyulmuş olaraq görsə evini satar.


Bir evə girib kapsını kiriğini görsə, o kimsə maiyet və günahdan özünü qoruyar.Otaq qapısı qadına, ev qapısı ev sahibinə və xidmətçiyə, Küçə, şəhər və qala qapıları o yerin idarəçisinə, Açıq qapı ruzi və bərəkətə, Bağlı qapını açmaq işlərin kolaylaşmasına, açıq qapını bağlamaq çətinlik və sıxıntıya, evə girib qapını bağlamaq günah və üsyandan qorunmağa, Evin qapısını çıxarıb yenisinin qatıldığını görmək evi satmağa, Qapı gıcırtısı sirləri ifşa etməyə, yoldaşlar arasındakı müzakirəyə, Möhkəm qapı halqası Etibarlı ortağa, sadiq yoldaşa, zəkatla təmin edilən mala, çürük və zəif xalqa etibarsızlığa, Qapını sürgülemek qorxudan əmin olmağa, Qapı mandatlı iş etməkdən üşenen xidmətçiyə, Qapı sövesi evin Resif yaxud o evin işlərinə baxan kimsəyə; söyən itməsi evin başçısının vəfatına, bağlamaqda çətinlik çəkilən qapı xanım tərəfindən gələcək çətinlik və çətinliyə dəlalət edər.


Yuxuda bir qapıdan keçmək, böhtana məruz qalmaq deməkdir. Bağlı bir qapı görmək əhəmiyyətli bəzi fürsətləri qaçırdım deməkdir.Yuxuda bir qapıdan keçmək, böhtana məruz qalmaq deməkdir. Bağlı bir qapı görmək əhəmiyyətli bəzi fürsətləri qaçırdım deməkdir.Bir qapıdan keçmək, böhtana uğrayacağınız mənasını verər.


Əgər yuxunuzda qapı kapatıyorsanız, özünüzü düşmanlarınızdan koruyabileceğinizin işarəsidir.Qapıdan keçmək, böhtana uğrayacağınız mənasındadır. Bağlı bir qapı, bəzi fürsətləri qaçırdım deməkdir.Yuxuda qapıların açıldığını görmək; girişeceğiniz işlərdən çox yaxşı nəticələr əldə edəcəyinizə, böyük bir şəxsdən pul gələcəyinə, gördüyünüz qapıların bağlandığını görmək; xəyal qırıqlığına uğrayacağınıza işarədir.

alıntı..


DETAYLAR
Kategori : Yuxu Yozmaları
Ekleme Tarihi : 22.01.2016
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3654
rank
favori
like
share