Yuxuda Saç Görmək

Yuxuda Saç Görmək

Yuxuda saç görmək ömürünün uzun olması və ya mal sahibi olmasına; saçının tökülməsi yoldaşının xəyanətinə uğrayacağına; saçlarını daraması, qiymətli bir dostluq quracağına; saçlarını örmesi, zəngin isə malının artacağına və pul taparaq işini genişlədəcəyini işarədir. Yuxuda saçını ağarmış olaraq görmək gənclər üçün uzun ömürə; saç və saqqalının tamamilə aydınlandığını görmək qüvvətə işarədir. Saç kəsmək və ya kəsdirmək təhlükəli bir xəbər olub ikaza işarədir.

Yuxusunda saçlarının gur, təmiz və daranmış olduğunu görən kişi, yaxud qadın sevinər, sevinərlər. Saçlarını kestiren qadın şəxsi həyatıyla əlaqədar dəyişiklik edər. Saçlarını qazıdan kişi iş həyatı ilə bağlı bir vəziyyətdən ötəri sıxılar. Saçın tökülməsi pul çətinliyinin. Saçların birdən gürleşmesi bolluktur.Yuxuda çox gözəl saçlara sahib olduğunu görmək; həyat boyu sürəcək bir xəstəliyə, saçların tökülməsi; sağlamlığın pozulmasına və mövqeninin düşməsinə, saçların kəsilməsi; böhtana getməyi, saç yolmaq; iş həyatında itibarınızın artacağına, bir qadının öz saçlarını kəsdiyini görməsi; evli isə ərinin öləcəyinə və ya boşanacağına, saçlarını uzanmış görmək; uşaq sahibi olmağa, saçların töküldüyünü görmək; kədər və çətinliyə düşməyə, saçının aydınlandığını görmək; kişi üçün etibar və mənfəətin artmasına, qadın üçün uzun və iztirablı bir xəstəliyə, saç və saqqalın tamamilə aydınlandığını görmək; kasıblığa düşməyə işarədir.

Yuxuda saç görmək mala və uzun ömürə; Saçın normal olaraq uzanması zənginliyə və uzun ömürə, həddindən artıq uzanması kişi üçün qəm və kədərə, qadın üçün xoş güzarana, qiymətli olmağa, nəfsinə hakim olmağa, Kişinin başını təraş etməsi həccə, səfərə, şərəf və etibara, mövqe və mövqeyə; Dövlət məmurunun satını təraş etməsi vəzifədən alınmağa, Qadının saçını təraş etməsi ərinin yaxud yaxın qohumlarından birinin vəfat etməsinə, Qadının saçının qismən yaxud tamamilə kəsilməsi yoldaşıyla döyüş etməsinə ya da müsibətə, Qadının saçını tamamilə ağarmış görməsi ərinin günahına, istiqamətdən ayrılmış olmasına; Saçlara ağ düşməsi dində gözəlliyə yaxud malda meydana gələcək noksanlığa, Saçlarının töküldüyünü görmək ana və ata tərəfdən gələcək kədərə, Dağınıq saç malın israf edilməsinə, Gənc olan kimsənin saçının aydınlandığını görməsi ciddi olmağa yaxud yoxsulluğa, Saçın azalması həbsə, borca ​​yaxud yoxsulluğa, saçsız olduğu halda taxma saç ( peruk) geydiyini görmək rifah və bolluğa, daz (keçəl) olduğunu görmək qəm və qədərə, keçəl olduğu halda saçının təkrar bitdiyini görmək izzət və şərəfə, xeyirə çatmağa, Saçını dara daramaq izzət və dövlətə, darayarkən ağ et vs. düşməsi, əlinə keçəcək maldan infaq etməyə, Saçını yıkadığını və sularının axdığını görmək başqalarının vəziyyətinə şahid olmağa, onların da öz vəziyyətini bilir olmasına, peysərinə təraş etmək borcunu ödəməyə, Saçın boyun boyun olması mənfəət və xeyir meydana gəlməsinə, Kıvırcık saç sünnəyə uyğun gəlməyə yaxud girov verməyə, Saça xına yandırmaq qadın üçün sevincə işarə edər.Adam saçını gur, parlaq və gözəl görsə neşelenecek deməkdir. Saç daramaq yol etməkdir.Saç kəsdirmək, dəyişiklikdir. Saçın tökülməsi isə dərddir. Tamamilə balqabaq olmaq isə pul çətinliyinin. Pis saç da çətinliyi. Kəpəkli saç isə böyük bolluktur.İnsanın yuxuda saçını görməsi ömrünün uzun olmasına ya sərvət sahibi olmasına şərh olunar. Yuxuda saçının tökülməsi bir yaxınınızın sizi kürəyinizdə vuracağını ifadə edər. Saç kəsmək və ya kəsdirmək pis xəbər almaq deməkdir və diqqətli olunması lazım olduğunu bildirər. Saçlarını qazıdan kişi iş həyatında dadsız hadisələr yaşar deməkdir. Yuxuda saçını ağarmış olaraq görmək gənclər üçün uzun yaşamağa və güclü olmağa şərh olunar. Saçın tökülməsi pul deyərdim. Saçların birdən gürleşmesi zənginlikdir. Saç daramaq, qiymətli yoldaşlıq quracağına işarədir.; Saç hörmək, zəngin isə daha da zəngin olmağa və işini böyütməyə şərh olunar. Saçlarını kestiren qadın xüsusi həyatında dəyişikliyə gedər.Saçlarınızı tarıyorsanız dikkatsizliğiniz üzündən zərərə uğrayacağınız mənasını verər. Saç tökülməsi, həddindən artıq xərcləmə nəticəsində maddi çətinliklərə işarə edər.Yuxuda saçının uzandığını görmək kədər və düşüncəyə; əgər görən qadın isə gözəlliyinin artdığına dəlalət edər. Həcc etdiyi sırada saçını təraş etdiyini görmək, dində qüvvətə və günahlarının kefaretine; bir işçi və ya məmurun mətbuatın təraş edildiyini görməsi onun tutduğu vəzifədən atılacağına; saçının kəsildiyini görən qadın isə ərindən ayrılacağına işarədir.Başındakı saçların öz-özünə töküldüyünü görmək arını və atası üzündən bir acı çəkəcəyinə, saçının biri tərəfindən yolunduğunu görmək evindən ayrılacağına işarədir. Əbu Sait əl-Vaiz'e görə; saç, mal, uzun ömür, gözəllik və şərəf ilə şərh olunar. Saçının dağınıq və uzun olduğunu görmek malinin dağılmasına işarədir. Gənc bir adamın yuxuda saçının ağ olduğunu görməsi kasıblığa şərh üçün yaxşı deyil. Saçının azaldığını görmək kasıblığa, uzandığını görmək zənginliyə dəlalət edər. Yuxuda saçının heç olmadığını və taxma saç istifadə görmək riskinin bolluğuna işarədir.Mətbuatın daz olduğunu görən kədərə və təhqirə uğrayar. Əvvəli daz olub da yenidən saç bitdiyini görən, xeyr görər və şərəfi artır. Saçını bir dara daradığını görmək nemətdir. Saçının zivircik olduğunu görmək, xeyr və mənfəətə dəlalət edər. Saçı zivircik ikən düzəldiyini görən, yoldaşından boşanır. Bir başqa rəvayətə görəndə: Saçı olmayan kimsənin yuxuda zivircik saçlı olduğunu görməsi, Sünnə-i senide ilə əməl etməsinə işarədir. Saçlarının zivircik olduğunu görən kimsənin mal, hanim və paltar üçün girov verməsinə işarədir. Yuxuda görülən saç, mala və ömrün uzun olmasına işarədir. Saçlarının uzandığını görən kimsənin, ömrü uzun olar. Başındakı gur bir saçı başqa bir saçla ördüğünü görən kimsə, zəngin isə maliyyə artar və borc aldığı malla ticarətdə olur.Əgər kasıb isə, borçlanır. Saçının düz və ya zivircik olduğunu görən kimsə, şərəfli və bəxtiyar olar.'' Saçı zivircik olmayan kimsə, saçının zivircik olduğunu görsə, olduğu vəziyyətdən aşağıya düşər. Zivircik olan saçım düz, uzun və dağınıq görən kimsənin, liderinin maliyyə dağılar. Saçının yumşaq olduğunu görən kimsənin, liderinin isə maliyyə artar. ; Saçının uzun olduğunu və özünün də bundan çox məmnun qaldığını; görmək, xüsusilə qadınlar haqqında, gözəl və məqbuldur. Yuxuda görülən saç, sahibi üçün maldır. Bığ və kreslo altı killerim tras etmək, borcları ödəməyə, silkindirin getməsinə və Sünnə-i saniyəyə uyğun gəlməyə dəlildir.Saç hörmək işləri hamar etməkdir. Qadınların yuxuda saçlanma örmesl.1 xeyirə; saç hörməyi özünə ədəd əldə edən bir kişinin yuxuda saçım örmese, mal yığma və onu mühafizə etməyə işarədir. Saç bitməyən yerlərdə saç bitdiyini görən kimsəyə hüzn və kədər isabət edər. Həcc zamanı saçım kəsmək və ya onu qısaltmaq təhlükəsizliyə işarədir. Çirkinleştirmeyecek şəkildə saçım qısaltmaq və yolmaq, hüzn və kədərin getməsinə işarədir. Bəzi tabirciler, saç yolmaq, yuxu sahibinin borcunu zorla ödəyəcəyinə işarədir, demişlər. Bir qadın saçının arxasından çəkildiyini görsə, ondan xəbərsiz əri, O kimsə tərəfindən başqa bir qadına dəvət edilir. Yuxuda saçı normal olaraq yağlama zinətdir, normaldan çoxu kədər və kədərdir. Mətbuatı daradığını və bu vaxt bitlərin düşdüyünü görən kimsə, özünə düşəcək miras malından sədəqə verər.Bir kimsə, üzündə və ya gil bitməyəcəyi bir yerdə gil bitdiyini görsə, çox borçlanır. Hinin içində gil bitdiyini görən kimsənin əlinə bir mənfəət keçər. Sinə və dildə görülən gil, azsa xidmət, gözəl söz, elm və zəkaya; çox isə, kədər, kədər vs. kimi şeylərə işarədir. Karin killerinin çox olduğunu görən kimsənin, borcu çox olar, kədərli və kədərli bir halda olur. Əl killerinin dağıldığını görən kimsənin, bütün qazancı gedər. Baldırlarının çox gilli olduğunu və onları ördüğünü görən kimsəyə, mal isabət edər. Su halda o kimsə Allah (C.C.) 'dan qorxsun. Katie, yuxuda öz saçım görməsi, onu qoruyacaq kimsəyə işarədir. Saçın, gözəlliyi, qaralığı və uzunluğu izah etdiyiniz kəslərin hallarının gözəlliyinə; saçın qısalığı, ağlığı və pis iy verməsi də, yenə izah edilən kəslərin pis hallarına və yaramazlıklarına işarədir. Yuxuda saçım gur görmək, kədərli kəslər üçün kədərim artması; sevinçliler üçün də sevinclərim artmasıdır. Katie yuxuda saçım qara görməsi ərinin onu sevməsi və ərinin halının doğruluğuna işarədir. Saçlarının sik və çox olduğunu onların da xalqa göstərdiyini görən qadın, xalq arasında rüsvay olar.Mətbuatın ön tərəfindəki saçlarım dağınıq və pərişan görən kimsə, zəlil olar. Arxa tərəfindəki saçlarım dağınıq görən kimsənin isə, İhtiyarlığında xor və alçaq olacağına işarədir. Qoltuqaltı gilinin uzunluğu, yuxu sahibinin istək və məqsədinə qovuşması və dininin möhkəm olmasına işarədir. Qoltuqaltı killerinin çoxluğunu görmək isə, yuxu sahibinin elm, yüksək rütbə və ticarətə, ayrıca celadet və şücaətli mal yığmaq istəyən biri olduğuna, din, insanlıq və ondan gözlənilən gözəl xüsusiyyətlərə meyl və rəğbəti olmadığına işarədir. Saçlarının anormal şəkildə uzandığını və eləcə də xalq arasında gəzdiyini görən kimsə, borca ​​girər və dolanışıq silkintisi çəkər. Bir kimsə saçı uzun olduğu halda qısa olaraq görsə, qəm və kədəri gedər. Yuxuda saçım yolan kimsənin malına bir bəla və müsibət çatar. Həcc mövsümünün xaricində saçım kəsdiyi görən qadınla əri arasında, dolanışıqsızlıq hüsumət və düşmənlik meydana gəlir. Əgər bunu həcc mövsümündə görsə, din və dünya halının yaxşı olmasına və təhlükəsizlikdə olmasına işarədir.Saçım kəsmək, elm və hidayətə; əgər həcc mövsümündə olsa, baza həcc etməyə də işarədir. Mətbuatı tarasa və ya başından bitləri ayıklasa, öz yerindən fəsadçıların çıxarmağa işarədir. Bəzən saçın gözəlliyi Saleh əməllərə, bəzən də saçın gözəlliyi, uzunluğu və örtülü olması vəznlə kafiyeli şeir söyləməyə işarədir. Yuxuda görülən saç, gözəl olsa, xeyirli Xəbər tələb etməyə, əgər saç çirkin olsa, hay irsiz Xəbər tələb etməyə və titrəmə xəstəliyinə yaxalanmaya işarədir. Yuxuda saçlarının üç örük hörüldüyünü görən qadın, ərindən üç talakla bos olar. Əgər o qadın xəstə isə, ölər. Əzələ, kirpik, qol, sinə və baldır gilli, kişi üçün zinət, qüvvət, paltar və daimi bir maldır. Kreslo və qaşıq gilli kimi özündə fayda olmayan qılın yuxuda çoxluğu kədər, silkinti və sünnədən eyni maya işarədir. Qulaq gilli, elm və ya işitilecek bir sözdür. Burun gilli, özündə möhnət və silkinti hissiyyatlan Xəbər və ya gizli maldır. Kiçik uşaq üçün saç uzun ömürcü olmasına işarədir. Ovuc içi və ayaq altı kimi uyğun olmayan yerdə saç bitməsi, rahatıdır pozulmasına və ya Allahın razılığı olmayan bir isə işinə işarədir.

alıntı..


DETAYLAR
Kategori : Yuxu Yozmaları
Ekleme Tarihi : 22.01.2016
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2306
rank
favori
like
share