Arefe Günü Yapılan Dua

Arefe Günü Yapılan Dua

Arefe günü yapılan dua.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
“Duâların en hayırlısı, Arefe günü yapılan duâdır.Benim ve benden önceki tüm peygamberlerin söyledikleri sözlerin en hayırlısı şudur:

“Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”1

1 Tirmizi, Elbâni, hasen olduğunu söyler; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/184), Ehâdis es-Sahiha (4/6).

alıntı