Gün aydın Turan elləri Vahid Çəmənli

Gün aydın Turan elləri Vahid Çəmənli

Bu şəkili 26 iyul 2018-ci ildə Ağdam rayonunda - öz doğma Vətənimdə çəkmişəm.
Günəşin asta-asta Qarabağ dağlarında qürub etməsi məni pərişan etdi.
Çox istərdim ki, Qarabağ dağlarından doğan Günəşi seyr edim.
Çox inanıram ki, o gün gələcək.
Elə bir gün gələcək ki, tək Qarabağ dağlarının yox, üfüqdən – üfüqəcən uzanan Turan ellərinin üzərində doğan Günəşi seyr edəcəyik.
Çox istəyirəm ki, o doğan Günəşə baxaraq hayqıram:
Eheyy, Gün aydın, Turan elləri!