Mənim ana dilim Ulu Türk dilim Vahid Çəmənli

Mənim ana dilim Ulu Türk dilim Vahid Çəmənli

Mənim ana dilim Ulu Türk dilim

Vahid Çəmənli

Mənim ana dilim, Ulu Türk dilim,
Səni gözüm, könlüm anbaan çəkir.
Bu dildə deyənə, yazana qurban,
Hər sözü, cümləsi şöhrət, şan çəkir.

Bu dildə edəsən yar ilə ülfət,
Dost ilə dəyərli, mənalı söhbət...
Şair, qələminə, təbinə qüvvət,
Hər sözün canımdan sanki can çəkir.

Hər sözün öz dadı, istotu, duzu,
Hər sözdə min gözəl işvəsi, nazı,
Nəğməmdə Ələsgər, Veysəl avazı,
Üzeyir bəstəyir, zilə Xan çəkir!

Rəbbim dil verməyib, dürr verib bizə,
Maşallah, nəmxuda, gəlməyək gözə...
Sanki bal qatılıb kəlməyə, sözə,
Bu şəkər dadını Vahid, qan çəkir.