Gözləyirəm - dini şeir

Gözləyirəm - dini şeir

Gözümü yolda qoyub ali-bəşər, gözləyirəm,

Bilirəm ki, gələcək, şamu-səhər gözləyirəm.

Səhəri gözləsə bir kəs, yuxu getməz gözünə,

Nə deyim mən də yalandan, o təhər gözləyirəm?

O zaman ki, yetişər vəslə tamam aşiqlər,

Xoş olar hali-pərişanım, əgər gözləyirəm.

Gələcək xoş xəbərin hər cümə var gözləyəni,

Cümələr bir yana, mən gündə xəbər gözləyirəm.

Bəşərə lütf qılıb gəlməsə, o rahi-hüda,

Bəşərin halını bundan da betər gözləyirəm.

Ona cürət eləyib gəl, deyə bilmir bu dilim,

Nə qədər gözlə deyirsə, o qədər gözləyirəm.

Nə üçün gözləyirəm ol kəsi, əla bilirəm,

Deməsin kimsə mənə, guya hədər gözləyirəm.

Onu mən gözləyirəm, əmrinə yüz parə olam,

Gəlişindən bu təhər xeyrü-səmər gözləyirəm.

Görürəm, əhli-vəfa eşqdə tufan eləyir,

Deyirəm öz-özümə, mən də məgər gözləyirəm?

Kim özü öz tərəfindən sözünü nəzmə çəkib?

Yenə ecazım üçün lütfi-nəzər gözləyirəm.

Şahin Qurbanov

alıntı