Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

Bir dövrəni Haqq özü əvvəl böldü dörd yerə,
Hər dörddə üç – üç olur, bəllidi bu bəşərə.
Hər üç olan birini yenə bölüb dörd yerə...
Çoxdan açılıb bu sirr, bilinir nə fəzl var!

Dörd parçanın cəm adı el içində fəsildi,
Yaz, yay, payız, qış adı haqqdan belə kəsildi.
Bu haqq-hesab, bu ölçü ibrətdi hər nəsilə,
Hər günündə, anında Hakimi Əl-Ədl var!

Haqq sevir, haqq bəxş edir bizə verdiyi payı,
Ya qız olsun ya oğlan, yox bənzəri, yox tayı...
Dolandı Ay, Gün yenə çatdı Məhərrəm ayı,
Bu ayda qəm kədər var, ölüm, itim, qətl var!

Ruha cəza verilməz, Ruh Təala özüdür,
Cismə bəxşiş verilən öz adı, öz izidir.
Günah bəşərə məxsus, yuyanı da gözüdür,
Hər damla göz yaşında min etiraf var, əcr var.

Doqquz Səyyarə süzər Günəşin dövrəsində,
Həyat adlı gövhər var təkcə Yer kürrəsində.
Yol alar Yolçular tək Ulduzlar ölkəsində,
On üç illik yolunda min – min qürub, fəcr var.

Allah təkdi, - Hökmündə Yer üzü, həm Göy üzü,
Odur şəfqət dəryası, sevgi, rəhmət dənizi,
Yaradan da Özüdü, yaşadan da tək Özü,
Hikməti də, Sirri də xəlq eləyib nə cür var!

Gövhər yaradar Rəbbim bircə damla saf sudan,
Sədəfin hikmətini dərk et, ayıl uyğudan.
Yazdı Şeyxi – Füzuli, gözü doldu duyğudan,
Şəninə tərif deyən gör nə qədər can, dil var.

Vahidəm, duydum belə Kainatda nizamı,
Yalan desəm, Haqq verər layiq olan cəzami.
Vətənin övladıyam ulu babam Nizami,
Məndə şair ürəyi, bir nəğməli könül var.

Vahid Çəmənli