Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid Çəmənli

Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid ÇəmənliSəni sevmək üçün gəldim dünyaya,
Şirinli, şoranlı dadını sevdim.
Meylimi salmadım Günəşə, Aya,
Sinəndən püskürən odunu sevdim.

Gəzdim dağlarında, gəzdim düzündə,
Min bir hikmət tapdım elin sözündə...
Ulduzlu gecəndə, al gündüzündə,
Həzin layla deyən qadını sevdim.

Vahidəm, köksümə sığsa da cahan,
Sənsiz dar gələrdi yer, göy, asiman...
Sənə anam dedim, Can Azərbaycan,
Canıma can qatan adını sevdim...

Vahid Çəmənli

13.12.2019