Çəmənli kənd orta məktəbi

Reklam
Reklam
 Məktəb illəri Vahid Çəmənli

Məktəb illəri Vahid Çəmənli

Məktəb illəri

Yüyürərdim doqqaza o mehriban səsinə,
Tökülərdi üstümə baxışının xumarı.
Qarışıraraq səhərin süd kimi nəfəsinə,
Birgə qanad açardıq doğma məktəbə sarı.

Riyaziyyat dərsində gözlərinimi döyəndə,
Biliyimə lağ edib oynadardın...