Çingiz Kürdəmirli

Deyişmə 4 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Deyişmə 4 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Bu deyişmə maraqlı bir fikir üzərində qurulub. Burada Vahid Çəmənli həyatda olmayan bir Vətən oğlunun ruhunu, Çingiz Kürdəmirli isə həyatda yaşayan bir həmvətənimizi təmsil çedir. Necə alınıb, oxuyanda biləcəksiniz.

Hörmətlə:

Vahid Çəmənli
Çingiz Kürdəmirli
 • deyişmə
 • Yeni deyişmə
 • Deyişmə 4
 • Vahid Çəmənli
 • Çingiz Kürdəmirli
 • Çingiz Kürdəmirli Vahid Çəmənli Deyişmə 3

  Çingiz Kürdəmirli Vahid Çəmənli Deyişmə 3

  Çingiz Kürdəmirli
  Ürəyimdən keçəni, qoy qələmim desin yenə,
  Sizi mən tərk eləyib, qəfil görünsəm, necədi?..
  Təbimin “Format”ını dəyişdirib ayrı yönə,
  Düzlüyü, sadəliyi görk edə bilsəm, necədi?..

  Vahid Qasımov
  Ürəyindən keçəni aşıkar etdin,...
  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Vahid Çəmənli
  Sözdən bal çəkməyə pərgarsan, şair!
  Bal da növbənövdü, şirin, acı var.
  Dərd çəkmək şairə yükdü əzəldən,
  Dərdi çəkmək üçün ana, bacı var!

  Çingiz Kürdəmirli
  Bu cəsarət sənə kimdən yoluxdu?!
  Nə olsun, bir qədər qarnın...
  Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən,
  açmasl Vahid Çəmənlidən.

  Çingiz
  Qələmim yoluxub böylə mərəzə,
  Dostları arayır, zehnin yoxlayır.
  Sual verim bir-bir, tapın cavabın:
  -Bu dünyanı hansı qüvvə saxlayır?..

  Vahid
  Nə deyim, hikməti çoxdu...