Üçtübün

Payız Vahid Çəmənli

Payız Vahid Çəmənli


Könül, qəm eləmə payız yetişdi,
Yaşıl yarpaqları soldurub gedər...
Süzər gül qoxulu şirin şərbəti,
Büllur badələrə doldurub gedər

Tənha cığırları alar duman, çən
İçdikcə şəbnəmi məst olar çəmən;
Xəfif səhər mehi əsdikcə hərdən,
  • Payız
  • Payız fəsli
  • Xəzan
  • Saralan yarpaqlar
  • Üçtübün
  • Azərbaycan
  • Ağdam
  • Qarabağ
  • Çəmənli
  • Vahid Çəmənli