Üştübün kəndi

Nəbatisayağı Vahid Çəmənli

Nəbatisayağı Vahid ÇəmənliAllah, Allah gül üstündə zərdi bu,
Ya zərin üstündə nur danəsidir?
Ağlımı başımdan alıb apardı.
Başım cəhənnəmin viranəsidir

Sərxoş tək gəzirəm dağı, aranı,
Xəyalı coşdurur, qaynadır qanı...
Gəzirəm İranı, Rusu, Turanı,
Tapmıram,...
Dostum Əhməd Üstübünlüyə namə Vahid Çəmənli

Dostum Əhməd Üstübünlüyə namə Vahid ÇəmənliDedim, gəlim görüşünə keçən yay,
Vaxt uzandı payızacan, ay Əhməd.
Duman sardı Üstübünün yolların,
Çəkilərmi bu yazacan, ay Əhməd?

Durnalardan söz yolladım, aldınmı?
Alıb da,heç məni yada saldınmı?
Düzünü de, kövrəldinmi, doldunmu?
  • Üstübün kəndi
  • Nüvədi
  • Araz çayı
  • Vahid Çəmənli
  • Nəbati
  • Şeyx
  • Şeyx Əbdülqasım
  • Şeyx Əbdülqasim Nəbati