Şəhid Mübarizim

Mübarizim

Mübarizim

Divan tutdun ,dağıtdın, düşmənin halayını,

Yerlə yeksan eylədin taxtını,alayını.

Yaxşı verdin dərsini,yaxşı aldı payını.

Vətənin cəsur oğlu,igid,ər Mübarizim,

Müzəffər Mübarizim!

Yaman aşmışdı həddin,qudurmuş,nankor oğlu,
  • Şerlər
  • Mübarizim şeri
  • Şəhid
  • Şəhid Mübarizim
  • Müzəffər Mübarizim