Şah Abbas

Üzüm üzlər görüb Vahid Çəmənli

Üzüm üzlər görüb Vahid Çəmənli

Bir çox şahlar, xanlar kimi şah Abbas da öz vəziri Allahverdi xanla təğyir-lıbas olub məmləkəti dolaşmağı, insanların gün-güzaranı ilə tanış olmağı çox sevərmiş. Günlərlə, həftələrlə davam edən bu səfərlər zamanı şah öz rəiyyətlərinin necə dolandığını, camaatın, onun dövləti idarə...
Dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpası

Dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpası

Elə bu zaman da ona xəbər çatır ki, özbəklər Məşhədi tutaraq, 40 mindən artıq sakini qılıncdan keçirmişlər. Şah Abbas qoşun toplamaq üçün vəsait çatmadığını görüb, özünün iki gözəl qızıl və gümüş camını əritdirib, pul kəsməyi əmr edir və deyir: "Mənim kor atam şah Xudabəndə tez-tez...