Şahmar Əkbərzadə

Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

Türk dünyasının dahi şairi Şahmar Əkbərzadəyə həsr olunur.Anam bir sonaydı, nənəm bir sona...
(Şahmar Əkbərzadə)

Sözləri kəlmə - kəlmə
Elə şirin deyirdin,
Hər sözünün önündə,
Çiçəklər büzüşürdü.
Ürəyimdən çəkilən...
Saralan yarpaqlar solan çiçəklər

Saralan yarpaqlar solan çiçəklər

https://www.youtube.com/watch?v=Wym8iKqi4VM...
Bu yaz da gələ bilmədik Vahid Çəmənli

Bu yaz da gələ bilmədik Vahid Çəmənli(24 ildir ulu Şuşamız işğal altındadır)

Gün-güzaran başımızı yenə qatdı,
Biz sızladıq, namərd səndə at oynatdı,
Bizsiz yenə yamacların şehə batdı,
Bu yaz da gələ bilmədik...

Buzdan çıxdı, qırçınlandı bulaqların,
Lalələndi,...
Çəmənlimin Şahmar tacı Vahid Çəmənli

Çəmənlimin Şahmar tacı Vahid Çəmənli


Unudulmaz müəllimim Şahmar Əkbərzadəyə həsr olunur.
İçimdə bir sevgi yaşayır. Haçan dolub ürəyimə, bilmirəm. Həmişə mənimlə olub. Orta məktəbdə oxuyanda da, bütün ümidlərimi kiçicik yol çamadanına yıgıb təhsil almaq üçün o zaman mənə nağıl...