Şirvan eli

Reklam
Reklam
Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən,
açmasl Vahid Çəmənlidən.

Çingiz
Qələmim yoluxub böylə mərəzə,
Dostları arayır, zehnin yoxlayır.
Sual verim bir-bir, tapın cavabın:
-Bu dünyanı hansı qüvvə saxlayır?..

Vahid
Nə deyim, hikməti çoxdu...