Şirvan eli

Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən,
açmasl Vahid Çəmənlidən.

Çingiz
Qələmim yoluxub böylə mərəzə,
Dostları arayır, zehnin yoxlayır.
Sual verim bir-bir, tapın cavabın:
-Bu dünyanı hansı qüvvə saxlayır?..

Vahid
Nə deyim, hikməti çoxdu...