şairlik

Çox da gileylənmə söz tükənəndə Vahid Çəmənli

Çox da gileylənmə söz tükənəndə Vahid Çəmənli

Dostum Sakit Məmmədova həsr edirəm.

Çox da gileylənmə söz tükənəndə,
Qələmdən, kağızdan ayrıl bir az da.
Əl atıb bir işin qulpundan yapış,
Su ver bir ağaca, bir çala qaz da...

Demə, vaxt daralır, ömür boş gedir,
Boş gedən bir ömür kimə xoş...
Şairlik qəlb yanğısıdı Vahid Çəmənli

Şairlik qəlb yanğısıdı Vahid Çəmənli

ŞAİRLİK QƏLB YANĞISIDI...

Şairlik qəlb yanğısıdı,
Onu addan-sandan umma.
Göz yaşı can acısıdı,
Dərd çəkməyən candan umma.

Haqdan dolu olsa sinə,
Odu, nuru çətin sönə...
Qoy, adı xalq versin sənə,
Onu bəydən, xandan umma...
 • Şairlik
 • qəlbin yanğısı
 • Haqq
 • dolu sinə
 • Xan
 • Bəy
 • Xalq
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • YAŞADIM YER İLƏ GÖY ARASINDA VAHİD ÇƏMƏNLİ

  YAŞADIM YER İLƏ GÖY ARASINDA VAHİD ÇƏMƏNLİ

  Günümü düymüşdüm göy əsgilərə,
  Qələmlə qəlbimə qəbir qazırdım.
  Bir işin qulpundan yapışdı hərə,
  Mən də şair olub şer yazırdım.

  Aldanıb gəlmişdim şöhrət xətrinə.
  İçində heç p . . da yoxdu, - bilirdim.
  Nə yazsam, elə bil hər bir sətrinə,
 • Sözlər
 • sözün qüdrəti
 • sözün hikməti
 • şairlik
 • göy əsgi
 • Vahid Çəmənli