Ədalət Bədirxanov

Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

Sarı Aşıq məclisinin cəfakeşləri Ədalət müəllimə və Adil müəllimə həsr edirəm.

Toxunduqca simlərinə
Odlanıram için – için,
Ağlayıram Kərəm üçün,
Abbas üçün, Sənəm üçün.
Valeh deyir Zərnigardan,
Babam Ayna nənəm üçün...
Bir Ruhani döndərməsi
 • Saz
 • Sənətkar
 • aşıq
 • Xaçınçay
 • Kötəl
 • Aşıq Şəmşir
 • Aşıq Ələsgər
 • Qarabağ
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Sarı Aşıq
 • Adil Cəfakeş
 • Ədalət Bədirxanov
 • Şair Ədalət Bədirxanova həsr olunur

  Şair Ədalət Bədirxanova həsr olunur


  Elə bilmə heç nə duymur Babamız
  O, Alimdi, o, Hakimdi, ay dədə!
  Nə yazıq ki, Haqdan gəlmir sədamız,
  Ağsaqqal da ta heç kimdi, ay dədə...

  Qapazlardan qutarmadı canımız,
  Bizlənməkdən yara oldu yanımız,
  Dərd-sər ilə çox qaraldı qanımız,
  Düzünə...
  Heybət Hörmətdən Vahid Çəmənliyə həsr olunan şer

  Heybət Hörmətdən Vahid Çəmənliyə həsr olunan şer

  Çox gec tanış olduq. Amma tanış olduq. Şair Vidadi Ağdamlının oğlu Turanın kiçik toy məclisinə gəlmişdik. Foyedə Ədalət Bədirxanovla şirin söhbət edirdilər. Özünü qiyabi tanıyırdım. Yaxınlaşıb salam verdim. Məni elə qarşıladı ki, elə bil bütün ömrü boyu mənimlə dostluq eləmişdi, pudla duz...