əkiz qardaşlar

Üzüm üzlər görüb Vahid Çəmənli

Üzüm üzlər görüb Vahid Çəmənli

Bir çox şahlar, xanlar kimi şah Abbas da öz vəziri Allahverdi xanla təğyir-lıbas olub məmləkəti dolaşmağı, insanların gün-güzaranı ilə tanış olmağı çox sevərmiş. Günlərlə, həftələrlə davam edən bu səfərlər zamanı şah öz rəiyyətlərinin necə dolandığını, camaatın, onun dövləti idarə...