23 iyul 1993-cü il. Qarabağ

Qardaş Vahid Çəmənli

Qardaş Vahid Çəmənli

Qardaş.

Ağdamı 23 iyulda tərk edən qardaşım Zülfüqara həsr edirəm.


Altmışı adladın, önündə yüzdü,
Yüzə çatmağına nə qaldı, qardaş?
Düşdü qismətinə ağrılı illər,
Başını nə qədər dərd aldı, qardaş.

Uşaqlıq çağını...