Ağdam

Gedərsən Vahid Çəmənli

Gedərsən Vahid Çəmənli


Dünya bir baxımlıq şəkil kimidi,
Sən də bircə dəfə baxıb gedərsən.
Canını verərsən bu şux gözələ,
Nişanə bir üzük taxıb gedərsən.

Uyarsan sərvətə, uyarsan vara,
Var səni gətirib çıxarar hara?
Bir gün sərvətin də dönər azara,
Əlini...
Gözümə görün, Allah

Gözümə görün, Allah

Mən ölümə görə narahat deyiləm, Allahım, amma doğrudanmı, səni bu dünyada heç zaman görməyəcəm?
( Surdas – Hind aşığı və şairi)


Gözümə görün, Allah
Vahid Çəmənli

Çoxu səni anlamır,
Biri mən özüm, Allah!
Qurtar mənı şübhədən,
 • Göz
 • Gözümə görün
 • sual-cavab
 • işıq-zülmət
 • işıq
 • zülmət
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Çəmənli
 • Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid Çəmənli

  Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid Çəmənli  Səni sevmək üçün gəldim dünyaya,
  Şirinli, şoranlı dadını sevdim.
  Meylimi salmadım Günəşə, Aya,
  Sinəndən püskürən odunu sevdim.

  Gəzdim dağlarında, gəzdim düzündə,
  Min bir hikmət tapdım elin sözündə...
  Ulduzlu gecəndə, al gündüzündə,
 • Azərbaycan
 • səni sevmək üçün
 • Vətən
 • Qarabağ
 • Azadlıq
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Çəmənli
 • Səni tanımayan nə bəxtəvərdi

  Səni tanımayan nə bəxtəvərdi

  Səni tanımayan nə bəxtəvərdi,
  Gözünün yaşları axıb sel olmur.
  Səsini eşitmir,
  Üzünü görmür,
  Hər gün atəşinə yanıb kül olmur.

  Dəli tək çöllərdə tənha dolaşmır,
  Dost ilə çəpləşmir,
  Yadla dalaşımır.
  Naləsi, fəryadı dağları aşmır,
 • Səni tanımayan
 • olmur
 • kül olmur
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

  Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

  Bir dövrəni Haqq özü əvvəl böldü dörd yerə,
  Hər dörddə üç – üç olur, bəllidi bu bəşərə.
  Hər üç olan birini yenə bölüb dörd yerə...
  Çoxdan açılıb bu sirr, bilinir nə fəzl var!

  Dörd parçanın cəm adı el içində fəsildi,
  Yaz, yay, payız, qış adı...
  Vahid Çəmənli Qəzəl

  Vahid Çəmənli Qəzəl

  Bu qədər qəm çəkir aşıq, səbəbi - qəm nədiki?
  Qəm çəkən qəmbaz olar, qəmdə Əqlikəm nədiki?

  Damla-damla əriyər can gözümün yaşı ilə,
  Şəm ilə etmə qiyas, mumdan olan şəm nədiki?

  Çəkilim xəlvətə yar, ismini zikr etmək üçün,
  Mənə bir hücrə...
  QUBADLI VAHİD ÇƏMƏNLİ

  QUBADLI VAHİD ÇƏMƏNLİ  (Dostum Mürvət Qedimoğlu Həkəri-yə həsr edirəm)

  Vahid Çəmənli

  Bu gün yığılmışıq, adını anaq,
  Halını soruşaq...
  Halın necədi?
  Gəlib, gətirən yox səndən bir xəbər,
  Cığırın, yamacın, yalın necədi?

  Ağlar gözlərimiz...
  Məhəbbət əfsanəsi Vahid Çəmənli

  Məhəbbət əfsanəsi Vahid Çəmənli


  Arif Məlikovun xatirəsinə


  Bir içim su idi səni unutmaq,
  Silmək ağrı verən adını belə...
  Bəs niyə unuda bilmədim səni?
  Qaladım sinəmə odunu belə.

  Budurmu, dediyin o sevda, filan,
  Qum kimi, çöp kimi gözümə dolan...
  Deyirdim, məhəbbət...
  Çəkərlər Vahid Çəmənli

  Çəkərlər Vahid Çəmənli


  Könül, qəm eləmə, bitər bu çilə,
  Yazın bir ucunu qışa çəkərlər.
  Gah yağar, gah əsər, gah da gün çıxar,
  Günəşi buludla qoşa çəkərlər.

  Gəzdim ana yurdu ev – ev, kəndbəkənd,
  Tanıdım hamını, yerindədir zənd...
  Çox sözə - söhbətə heç...
  Ey bahar küləyi Vahid Çəmənli

  Ey bahar küləyi Vahid Çəmənli

  Ey bahar küləyi...

  Ey bahar küləyi, yorğundu könlüm,
  Bir az da al məni, qoluna götür.
  Dumanlı dağları aşıb bir anda,
  Göytəpə - Çəmənli yoluna götür.

  Son qoyum sinəmdə həsrət dağına,
  Çıxım seyrangaha turş nar bağına...
  Sarı bülbül...
  Gül fəsli gələndə Vahid Çəmənli

  Gül fəsli gələndə Vahid Çəmənli


  Gül fəsli gələndə tərk etdin meyi,
  Ağlın harda idi, ay ağlı xarab?
  Xəyyam badə - badə içdi Cənnəti,
  Önündə Cəhənnəm gətirmədi tab.

  Ey huşyar, yerində olsa da ağlın,
  Daima nigaran, daima dalğın.
  Əllərin qoynunda, bənizin solğun,
  Gecələr...
  Gəlmişəm Vahid Çəmənli

  Gəlmişəm Vahid Çəmənli

  Gəlmişəm

  Qaxaca dönmüşəm, çiyim qalmayıb,
  Mən saz havasından bişib çıxmışam.
  Elə qovrulmuşam, cızdağım çıxıb,
  Şerin tavasından bişib çıxmışam.

  Adıi Çəfakeş

  Könlümə toxunma, havalıyam mən,
  Yanıq Kərəmidə bişib gəlmişəm.
 • Sarı güllər
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Var Vahid Çəmənli

  Var Vahid Çəmənli  Sənin dərgahına min illik yoldu,
  Min dəfə yıxılıb, durmağı da var.
  Hər tərəf daşlıqdı, tikanlı koldu,
  Hərdən kölgəliyi, irmağı da var.

  Qəhr etməm ömrümü qarda, boranda,
  Küləklər yanımda dövrə vuranda...
  Tək – tənha keçdiyim yollar...
  Hələ ürəyimdə ayaq izi var Vahid Çəmənli

  Hələ ürəyimdə ayaq izi var Vahid Çəmənli

  Hələ də qəlbimdə ayaq izi var,
  Qəlbimi yoluna sərdiklərimdən.
  Neçəsin əfv etdim, amma neçəsi
  Gizlədir gözünü gördüklərimdən.

  Can dedim, can verdim haqqın yolunda,
  Haqqına girmədim qara qulun da.
  Heyif, həyatımın dolaylarında,
  Qeyb edib, huşumdan...
  Vahid Çəmənli Demə

  Vahid Çəmənli Demə

  Atəşinə yandı canım, ta başdan dəngəm, demə,
  Qövsi – qüzeh zərrəsiyəm, bax neçə rəngəm, demə...
  Peyman etdin, peymanına vəfalı ol dünyada,
  Aşıb daşsa səbir kasan, əlində təngəm, demə.

  Dağ başında duman olar,Bu hökmü - təbiətdi.
  Cəfa çəkdin yar yolunda,...
  Dəli Çəmənli Vahid Çəmənli

  Dəli Çəmənli Vahid Çəmənli
  Dil istyəir hey söyləyə adını,
  Sən bu kəndin adına bax, adına,
  Çəmənlidi, çəməndə bir incidi,
  Bir yol görsən düşəcəksən oduna...

  Dəliləri çöldə çapır Səməndi,
  Hamısı da şir südünü əməndi;
  Bağlarında nə bitmir ki, bu...
  Qış ola Vahid Çəmənli

  Qış ola Vahid Çəmənli

  Qış gələ...
  Çəkilib isti otağa,
  Yar ilə aranı xəlvət edəsən.
  Baxasan
  nur saçan tər yanağına,
  Tutub əllərindən ülfət edəsən...

  Çöldə həzin – həzin narın qar yağa.
  Ağ örtük sərilə bağcaya, bağa,
  Şirin gülüş qona incə dodağa,
 • Qaldı
 • söz bazarı
 • borc
 • qazanc
 • sabah
 • ömür
 • həyat
 • ağaclar
 • bəhər
 • qara
 • Vahid
 • Ağdam
 • Vahid çəmənli
 • Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli

  Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli


  Dostum, Kəlbəcər torpağının vətənpərvər oğlu Mail Adilova həsr edirəm.

  Daha o yerlərə bələd olan yox,
  Daha o yerlərə bilet satan yox...
  O yerdə yolları ot - ələf basıb,
  Dağını, düzünü naxələf basıb.

  Üfüqdən üfüqə zəmisi yoxdu,
  Kimisi...
  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Vahid Çəmənli
  Sözdən bal çəkməyə pərgarsan, şair!
  Bal da növbənövdü, şirin, acı var.
  Dərd çəkmək şairə yükdü əzəldən,
  Dərdi çəkmək üçün ana, bacı var!

  Çingiz Kürdəmirli
  Bu cəsarət sənə kimdən yoluxdu?!
  Nə olsun, bir qədər qarnın...
  Ürfan məclisində yerim boş qaldı Vahid Çəmənli

  Ürfan məclisində yerim boş qaldı Vahid Çəmənli

  Ürfan məclisində yerim boş qaldı.
  Dedillər səbr elə, bəlkə yaz oldu.
  Çox yazın ləzzəti damağımdadı,
  Andıqca, açıldı keyfim saz oldu.

  Bir həsrət, bir nisgil, bir də qəmli qəm,
  Yığışıb, başımda olmuşdular cəm.
  Bəs harda ləngidi dərdbilən həmdəm?
 • Qaldı
 • söz bazarı
 • borc
 • qazanc
 • sabah
 • ömür
 • həyat
 • ağaclar
 • bəhər
 • qara
 • Vahid
 • Ağdam
 • Vahid Çəmənli
 • Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən,
  açmasl Vahid Çəmənlidən.

  Çingiz
  Qələmim yoluxub böylə mərəzə,
  Dostları arayır, zehnin yoxlayır.
  Sual verim bir-bir, tapın cavabın:
  -Bu dünyanı hansı qüvvə saxlayır?..

  Vahid
  Nə deyim, hikməti çoxdu...
  Getdi Vahid Çəmənli

  Getdi Vahid Çəmənli

  Getdi

  Dostum Mayil Adilova həsr edirəm.

  Dedim, misralardan bir çələng hörüm,
  Çiçəklər çəməndən sovuldu getdi.
  Baharmı gecikdi, qışmı ləngidi?
  Adəmmi cənnətdən qovuldu getdi?

  Üzündə təbəssüm girdi qapıdan,
  Pərişan halımı gördü...
  Qayıdım Vahid Çəmənli

  Qayıdım Vahid Çəmənli  Bakıdan tərpənim dan söküləndə,
  Vətən göylərində uçum, qayıdım.
  Cəngidən diklənim üzü Şirvana,
  Ağsu dolayını keçim, qayıdım.

  Göyçayda nar dərim, çiçək qoxlayım,
  Ağdaşda dostları bir – bir yoxlayım.
  Kürün sahilində ayaq saxlayım,
 • Ağdam
 • Şüşa
 • Kəlbəcər
 • Laçın
 • Abda-Gülablı
 • Zəngilan
 • Cəbrayıl
 • Qubadlı
 • Xocalı
 • Çəmənli
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Füzuli
 • Murov
 • Dəlidağ
 • Ağdərə
 • Xankəndi
 • Xocavənd.
 • Şəhid atası Oruc kişi Vahid Çəmənli

  Şəhid atası Oruc kişi Vahid Çəmənli

  Şəhid Şahidin atası Oruc kişiyə həsr olunur

  Deyəsən, son vaxtlar kövrək olmusan,
  Dolur bulud kimi göz, Oruc kişi.
  Qocaman tarixi yola salmısan,
  Sərtləşib, bozarıb üz Oruc kişi.

  Sən şəhid atası, ər oğlu ərsən,
  Sinəndə dağ boyda dərd gəzdirirsən.
 • Azərbaycan qazisi Şahid Məmmədov
 • Şəhid atası
 • Oruc kişi
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Çəmənli kəndi.
 • YOXUŞDAN QABAQ VAHİD ÇƏMƏNLİ

  YOXUŞDAN QABAQ VAHİD ÇƏMƏNLİ  Həyatın qaydası, nizamıdır bu,

  Dərəyə enərlər yoxuşdan qabaq.

  Üzə sığal çəkər cavanlıq çağı,

  Parlayar Günəş tək qırışdan qabaq.  Sözə diqqət verir gül də, çiçək də,

  Arı da, sərçə də, qara...
  Neçə ustadlardan dərsimi aldım Vahid Çəmənli

  Neçə ustadlardan dərsimi aldım Vahid Çəmənli

  Neçə ustadlardan dərsimi aldım,
  Dərsini bitirən adam san məni...
  Əlifdən başladım, leylidə qaldım,
  Sevda ram elədi çox asan məni.

  Qatladım kitabı qoydum bir yana,
  Dedim, nəzər salım qoca cahana,
  Baxmaqla nə səmər gələr insana?
  Qınadı, danladı çox...
  Mükafatın yekəsi Vahid Çəmənli

  Mükafatın yekəsi Vahid Çəmənli  Əgər şair qələm alsa əlinə,
  Demək, gəlib sazın, sözün vədəsi.
  Nəğmə qoşub bir gözəlin telinə,
  Bülbül kimi ötəsidir, ötəsi...

  Mənim bağım nə solar, nə talanar!
  Sarmaşıqlar sarı - sarı sallanar,
  Yar nazlanar, gül bağını dolanar,
 • Sarı güllər
 • dəsgah
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Bu Vahiddi, Pərizadın gədəsi Vahid Çəmənli

  Bu Vahiddi, Pərizadın gədəsi Vahid Çəmənli  Çıxıb getdin, nisgilin də qoy getsin.
  Əvvəl - axır gedəsidir, gedəsi.
  Nə sən apar özünlə bir xatirə,
  Nə mən olum yollarını güdəsi...

  Nə yazdımsa, el oxudu birbəbir,
  Söruşdular, çəkmədiyin ad nədir?
  Necə deyim, bu vədəsiz sevgidir,
  Gözlərimin...
  Mənə yüz il ömür arzula dostum Vahid Çəmənli

  Mənə yüz il ömür arzula dostum Vahid Çəmənli

  Mənə yüz il ömür arzula, dostum,
  Fələk günlərimi bir – bir saymasın.
  Qovuşum hər dürlü aydınlıqlara,
  Göz görsün,
  Qəlb vursun,
  Əcəl duymasın.

  Mənə yüz il ömür arzula dostum,
  Keçdiyim yollara zirvədən baxım.
  Çatdırım...
  Sevginin tanışı bilişi olmur Vahid Çəmənli

  Sevginin tanışı bilişi olmur Vahid Çəmənli  Özümüz zamanı qarşıdırırıq,
  Zamanın bizimlə bir işi olmur...
  Şəri insan səpir Yerin üzünə,
  Başqa canlıların şər işi olmur.

  Gedirik, bilmirik dağdı, dərədi,
  Günümüz yüyənsiz, çılğın dəvədi...
  Hər an bir imkandı, bir girəvədi,
 • Zaman
 • Saat
 • Kainat
 • Sevgi
 • Tanış-biliş
 • canlılar
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qadabağ
 • Fələklə nərtaxta oynama, gözəl Vahid Çəmənli

  Fələklə nərtaxta oynama, gözəl Vahid Çəmənli  Fələklə nərtaxta oynama, gözəi,
  Vaxtında beşini, şeşini atar.
  Hər bir xanəsində yüz tələsi var..
  Vallahi, adamın leşini atar.

  Sənin “dü bir” – inə atar “sə” qoşa,
  “Sə bir” - lə ümidin çırpılar daşa...
  Vurar şeş qoşayla oyunu...
  Amanat kişi Vahid Çəmənli

  Amanat kişi Vahid Çəmənli  Təzədən tanıdım mən bu yay səni,
  Oturduq səninlə bir saat, kişi.
  Uçduq ömrümüzün xoş anlarına,
  Açdıq xəyallarda qol-qanad, kişi.

  Mən cocuq, sən isə ər oğlu ərdin,
  Kolxozda çox böyük işlər görərdin.
  Dəmir köhlənlərə həyat verərdin,
 • Ağdam
 • Çəmənli
 • Dəli Çəmənli
 • Amanat
 • Amanat kişi
 • Qarabağ
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Kəhrizim müəllif Vahid Çəmənli

  Kəhrizim müəllif Vahid Çəmənli

  https://www.youtube.com/watch?v=-ZbDVMC2iHg...
  Bu səhər üzümə güldü sonbahar Vahid Çəmənli

  Bu səhər üzümə güldü sonbahar Vahid Çəmənli

  Bu səhər üzümə güldü sonbahar,
  Həzin bir təbəssüm dodağa gəldi.
  Üfüqdən boylandı qırmızı Günəş,
  Şəkili ağappaq yanağa gəldi.

  Yarpaqlar budaqda alışdı, yandı,
  Küçələr al-əlvan nura boyandı...
  Alagöz gözəllər tezdən oyandı,
  Sənəklə,...
  Payız Vahid Çəmənli

  Payız Vahid Çəmənli


  Könül, qəm eləmə payız yetişdi,
  Yaşıl yarpaqları soldurub gedər...
  Süzər gül qoxulu şirin şərbəti,
  Büllur badələrə doldurub gedər

  Tənha cığırları alar duman, çən
  İçdikcə şəbnəmi məst olar çəmən;
  Xəfif səhər mehi əsdikcə hərdən,
 • Payız
 • Payız fəsli
 • Xəzan
 • Saralan yarpaqlar
 • Üçtübün
 • Azərbaycan
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Çəmənli
 • Vahid Çəmənli
 • Atam balası

  Atam balası  Sənsiz nələr çəkdim, hesaba gəlməz
  Mənsiz darıxdınmı, atam balası?
  Oğrun baxışlarla səmanı süzüb,
  Yollara baxdınmı, atam balası?

  Dedilər, könüldən könülə yol var.
  Var da, canım, gözüm, amma dardı, dar...
  Köçəndə durnalar, ələyəndə...
  Çox da gileylənmə söz tükənəndə Vahid Çəmənli

  Çox da gileylənmə söz tükənəndə Vahid Çəmənli

  Dostum Sakit Məmmədova həsr edirəm.

  Çox da gileylənmə söz tükənəndə,
  Qələmdən, kağızdan ayrıl bir az da.
  Əl atıb bir işin qulpundan yapış,
  Su ver bir ağaca, bir çala qaz da...

  Demə, vaxt daralır, ömür boş gedir,
  Boş gedən bir ömür kimə xoş...
  Sarıqız Vahid Çəmənli

  Sarıqız Vahid Çəmənli

  SARIQIZ

  Yazımın əvvəlində Qurani-Kərimin İnək (Əl-Bəqərə) surəsinin üç ayəsini diqqətinizə çatdırıram:  67 Yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa öz qövmünə: «Allah sizə bir inək kəsmənizi əmr edir!» — dedi. Onlar isə: «Bizi məsxərəyəmi qoyursan?» —...
  Bilmirəm dünyanın harasındayam Vahid Çəmənli

  Bilmirəm dünyanın harasındayam Vahid Çəmənli  Ağlımı başımdan almısan gözəl,
  Bilmirəm dünyanın harasındayam.
  Canlılar içində axtarma mənı,
  Çoxdan cansızların sırasındayam.

  Elə düşmüşəm ki özüm də şərə,
  Görünmür gözümə daha yan-yörə...
  Bölüb kipriklərin məni yüz yerə,
 • Dünya
 • canlı
 • cansız
 • Sevda
 • Vədəsiz sevda
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Vahid Çəmənli

  Vahid Çəmənli

  Bu gün mən çox gözəl bir hədiyyə aldım...
  Daha doğrusu, iki hədiyyə.
  Rusiyada yaşayan xalam oğlu Camal mənim "Ridero" nəşriyyatında internet satışda olan kitablarımı sifarişlə çap etdirərək, mənə göndərib. Camala dərin təşəkkürümü bildirirəm.
  Qeyd edim ki, kitabı "ridero.ru"...
  Saya gəlməz şükürlərin sayımı Vahid Çəmənli

  Saya gəlməz şükürlərin sayımı Vahid Çəmənli

  Sənun yuxa ürəyinə güvəndim,
  Sərinlətdin qora bişən ayımı.
  Nə şəkərim, nə nabatım, nə qəndim,
  Belə şirin eləməzdi çayımı...

  Haqq üçünə, bir az aşdım həddimi,
  Qırıb tökdüm içimdəki səddimi...
  Xoş sözlərin dikəldirdi qəddimi,
  Qaytarırdı...
  Rahilənin xatirəsinə Vahid Çəmənli

  Rahilənin xatirəsinə Vahid Çəmənli

  Mən bu yazını qələmə alanda sən artıq həyatda yox idin. Ömrünün əllinci baharında min bir əzabla yaşadığın həyata əlvida demişdin. Sən getdin, səninlə birgə həyatının ən böyük faciəsi də məzara getdi.  Sənin haqqında nə deyim? Sadə bir qız idin. Çəmənlidə adı...
  Qardaş Vahid Çəmənli

  Qardaş Vahid Çəmənli

  Qardaş.

  Ağdamı 23 iyulda tərk edən qardaşım Zülfüqara həsr edirəm.


  Altmışı adladın, önündə yüzdü,
  Yüzə çatmağına nə qaldı, qardaş?
  Düşdü qismətinə ağrılı illər,
  Başını nə qədər dərd aldı, qardaş.

  Uşaqlıq çağını...
  Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

  Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

  Türk dünyasının dahi şairi Şahmar Əkbərzadəyə həsr olunur.  Anam bir sonaydı, nənəm bir sona...
  (Şahmar Əkbərzadə)

  Sözləri kəlmə - kəlmə
  Elə şirin deyirdin,
  Hər sözünün önündə,
  Çiçəklər büzüşürdü.
  Ürəyimdən çəkilən...
  İzin ver suyundan doyunca içim Vahid Çəmənli

  İzin ver suyundan doyunca içim Vahid Çəmənli

  Canıma illərin yanğısı düşüb,
  İzin ver, suyundan doyunca içim,
  Sərçələr yuvadan çıxana qədər,
  Dəcəl kəpənəklər duyunca içim.

  Çox uzun, çox ağir yol gəldim sənə,
  Atəşdən od tutub alışır sinə,
  Neçə parç içim ki, bu yanğım sönə?
  Nizami...
  AĞDAM HAQQINDA BALLADA VAHİD ÇƏMƏNLİ

  AĞDAM HAQQINDA BALLADA VAHİD ÇƏMƏNLİ  Xəbər alsan bu vilanın əhvalın...
  (Qasım bəy Zakir)

  Ərz eləyin məndən Zakir babama,
  Bu vilada necə qalmaqal oldu..
  Olan oldu, ölən öldü, qalan yox,
  Dağlar, düzlər qanımızdan al oldu.

  Ağdam adlı bir şəhərim talandı,
  Damı, daşı...
  Can deyənim bol idi Vahid Çəmənli

  Can deyənim bol idi Vahid Çəmənli

  Tək bir gülü axtarırdı gözlərim,
  Aman Allah, necə şirin çağ ıdi.
  Boğazıma ilişməzdi sözlərim,
  Süzülərdi, elə bil ki, yağ idi.

  Günüm, ayım necə gəlib gedərdi?
  Kim yolumu, yolağımı güdərdi?
  Səhərəcən göyləri seyr edərdim,
  Dünya mənə gül-çiçəkli...
  Mənim ana dilim Ulu Türk dilim Vahid Çəmənli

  Mənim ana dilim Ulu Türk dilim Vahid Çəmənli

  Mənim ana dilim Ulu Türk dilim

  Vahid Çəmənli

  Mənim ana dilim, Ulu Türk dilim,
  Səni gözüm, könlüm anbaan çəkir.
  Bu dildə deyənə, yazana qurban,
  Hər sözü, cümləsi şöhrət, şan çəkir.

  Bu dildə edəsən yar ilə ülfət,
  Dost ilə dəyərli,...
  Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

  Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

  Sənin əlindədi bilirəm, qələm,
  Qalan hesabımı yazdınmı barı?
  Özgənin dilində mənə dərs verən,
  O dörd kitabımı yazdınmı barı?

  Bilmirəm, mən hara, haqq – hesab hara?
  Suallar əlində qaldım avara...
  Ayırdın ömrümü çox vuruqlara,
  Həqiqi babımı...