Ağdamın kəndləri

AĞDAM HAQQINDA BALLADA VAHİD ÇƏMƏNLİ

AĞDAM HAQQINDA BALLADA VAHİD ÇƏMƏNLİXəbər alsan bu vilanın əhvalın...
(Qasım bəy Zakir)

Ərz eləyin məndən Zakir babama,
Bu vilada necə qalmaqal oldu..
Olan oldu, ölən öldü, qalan yox,
Dağlar, düzlər qanımızdan al oldu.

Ağdam adlı bir şəhərim talandı,
Damı, daşı...