Aşıq Ələsgər

Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

Sarı Aşıq məclisinin cəfakeşləri Ədalət müəllimə və Adil müəllimə həsr edirəm.

Toxunduqca simlərinə
Odlanıram için – için,
Ağlayıram Kərəm üçün,
Abbas üçün, Sənəm üçün.
Valeh deyir Zərnigardan,
Babam Ayna nənəm üçün...
Bir Ruhani döndərməsi
 • Saz
 • Sənətkar
 • aşıq
 • Xaçınçay
 • Kötəl
 • Aşıq Şəmşir
 • Aşıq Ələsgər
 • Qarabağ
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Sarı Aşıq
 • Adil Cəfakeş
 • Ədalət Bədirxanov
 • Eylər - Aşıq Ələsgər

  Eylər - Aşıq Ələsgər

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  “Can” dеməklə candan can əskik olmaz,
  Məhəbbət artırar, mеhriban еylər.
  “Çor” dеyənin nəfi nədi dünyada,
  Abad könlü yıxar, pərişan еylər.

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Nakəs adam danışıqda saz olar,
 • Asiq Elesger
 • Asiq Elesger haqqinda
 • Aşıq şeiri
 • Asiq seirleri
 • Aşıq Ələsgər şeirləri
 • Eylər serin dinle