Aşıq Ələsgər

Reklam
Reklam
Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

Sarı Aşıq məclisinin cəfakeşləri Ədalət müəllimə və Adil müəllimə həsr edirəm.

Toxunduqca simlərinə
Odlanıram için – için,
Ağlayıram Kərəm üçün,
Abbas üçün, Sənəm üçün.
Valeh deyir Zərnigardan,
Babam Ayna nənəm üçün...
Bir Ruhani döndərməsi
 • Saz
 • Sənətkar
 • aşıq
 • Xaçınçay
 • Kötəl
 • Aşıq Şəmşir
 • Aşıq Ələsgər
 • Qarabağ
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Sarı Aşıq
 • Adil Cəfakeş
 • Ədalət Bədirxanov
 • Eylər - Aşıq Ələsgər

  Eylər - Aşıq Ələsgər

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  “Can” dеməklə candan can əskik olmaz,
  Məhəbbət artırar, mеhriban еylər.
  “Çor” dеyənin nəfi nədi dünyada,
  Abad könlü yıxar, pərişan еylər.

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Nakəs adam danışıqda saz olar,
 • Asiq Elesger
 • Asiq Elesger haqqinda
 • Aşıq şeiri
 • Asiq seirleri
 • Aşıq Ələsgər şeirləri
 • Eylər serin dinle