Aşıq Haşım Qubalı

Aşıq Haşım Qubalı Vahid Çəmənli

Aşıq Haşım Qubalı Vahid Çəmənli

Kənddəki evimin eyvanındayam,
Ürəyim narahat, özüm rahatam.
Bir baxış, bir ülfət, bir sən çatmırsan,
Bu rahat dünyamın gözünə qatam.
(Aşıq Haşım Qubalı)

Bu köhnə divarlar nələrə şahid,
Acı xatirələr indi bal dadır.
Aşığın...