Adəmlə Həvvanın övladları

Habil və Qabil

Habil və Qabil

Siz yəqin ki, Adəmlə (ə) Həvvanın övladları olan Habil və Qabil haqda ətraflı bilmək istəyirsiniz. Elə isə, gəlin, onlar barədə öyrənək.

Adəmlə Həvvanın çoxlu övladı doğuldu. Onların nəsli sürətlə artaraq çoxaldı. Onlar Ərəbistanda, indiki Məkkə şəhərinin yerləşdiyi ərazidə...