Amanat

Amanat kişi Vahid Çəmənli

Amanat kişi Vahid ÇəmənliTəzədən tanıdım mən bu yay səni,
Oturduq səninlə bir saat, kişi.
Uçduq ömrümüzün xoş anlarına,
Açdıq xəyallarda qol-qanad, kişi.

Mən cocuq, sən isə ər oğlu ərdin,
Kolxozda çox böyük işlər görərdin.
Dəmir köhlənlərə həyat verərdin,
  • Ağdam
  • Çəmənli
  • Dəli Çəmənli
  • Amanat
  • Amanat kişi
  • Qarabağ
  • Vahid
  • Vahid Çəmənli