Azərbaycan şairi Şahmar Əkbərzadə

Reklam
Reklam
Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

Türk dünyasının gözəl şairi Şahmar Əkbərzadəyə həsr olunur.Anam bir sonaydı, nənəm bir sona...
(Şahmar Əkbərzadə)

Sözləri kəlmə - kəlmə
Elə şirin deyirdin,
Hər sözünün önündə,
Çiçəklər büzüşürdü.
Ürəyimdən...