Azərbaycan şairi Şahmar Əkbərzadə

Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

Türk dünyasının dahi şairi Şahmar Əkbərzadəyə həsr olunur.Anam bir sonaydı, nənəm bir sona...
(Şahmar Əkbərzadə)

Sözləri kəlmə - kəlmə
Elə şirin deyirdin,
Hər sözünün önündə,
Çiçəklər büzüşürdü.
Ürəyimdən çəkilən...