Azərbaycan-Qarabağ

Qarabağ, ay mənim muğam beşiyim Vahid Çəmənli

Qarabağ, ay mənim muğam beşiyim Vahid Çəmənli

Qarabağ, ay mənim muğam beşiyim,
Həsrətin əlindən gəlmişəm zara.
Qarabağ, ay mənim evim, eşiyim.
Necə boyun əyim bu sərt rüzgara?


Qırıq ümidimi apardı sellər,
Yol tapa bilmirəm qoca dağlara.
Mənə xəbər verin, ay əsən yellər,
Nə zaman yetəcək...
Sən hələ dağları görməmisən ki Vahid Çəmənli

Sən hələ dağları görməmisən ki Vahid Çəmənli

Sən hələ dağları görməmisən ki...

Bir səhər qoşulub elin köçünə,
Yolun düşmədisə dağlara sarı,
Çiçəkli çəməndə alaçıq qurub,
Seyrə dalmadınsa zirvədə qarı,
Sən hələ dağları görməmisən ki...

Bulağın başında böyürtkan kolu,
Əlini-qolunu...