Biganəlik

Yanınızdan biganə keçdim.

Yanınızdan biganə keçdim.

Bir gün yanınızdan biganə keçdim.
Halınıza yanmadım.
Bəlkə də yandım, amma fərqinə varmadım.
Cibimdən bir quruş çıxarıb verə bilmədim.
Ya yox idi, ya qıymadım.
Bu gün yanımdan biganə keçənləri qınayıram.
Heç kim heç kimin halına yanmır.
Allahım,...