Bu yay da belə keçdi

Reklam
Reklam
Bir yazarın həyat xronikası Vahid Çəmənli

Bir yazarın həyat xronikası Vahid Çəmənli

Ağdam ədəbi mühitini nümayəndəsi, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da öz sözünü, imzasını kifayət qədər tanıtmağı bacarmış, gözəl insan, sevimli şairimiz Hacı Vahid Çəmənli bu günlərdə “BU YAY DA BELƏ KEÇDİ…” adlı yeni kitabının işıq üzü görməsi münasibəti ilə “YAZARLAR”...
Ön söz

Ön söz

Vahid Çəmənlinin "Bu yay da belə keçdi" kitabına yazılan ön söz.

"Bu yay da belə keçdi" -Allah bilir daha neçə belə yaylar keçəcək…

«Bu yay da belə keçdi» -yə keçməzdən əvvəl Vahid Çəmənli adının, imzasının üzərində bir az dayanmaq istəyirəm. Vahid Çəmənli —...
Bu yay da belə keçdi Vahid Çəmənli

Bu yay da belə keçdi Vahid Çəmənli(1994-cü ilin yayına həsr olunur)


Ay ala qaya, yelli gədik,
Səndə də dövran elədik.
Öpmədik, opülmədik,
Adımızı bədnam elədik-
Bu yay da belə keçdi.

Qışda bahar axtarırdıq,
Bahar gəldi-oda düşdük.
Gözün çıxsın...