Culeybibin hekayəsin oxu

Culeybibin hekayəsi

Culeybibin hekayəsi

Onun adı qeyri-adi və natamam idi. Culeybib “az boyümüş” deməkdir və “*
cəlbəb*” sozünün kiçildilmiş formasıdır. Bu addan məlum olur ki, Culeybib
çox kiçik boylu idi. Bundan əlavə, o “*dəmim*” kimi təsvir olunmuşdu — yəni
eybəcər, şikəst və ya nifrət doğuran zahiri görünüşə...