Dağ cığırları

Ağ atıma yenə minən günümdü Vahid Çəmənli

Ağ atıma yenə minən günümdü Vahid Çəmənli

Salma məni hər uğursuz oyuna,
Dil quruyan, könül dinən günümdü.
İlqarına bel bağladım, nə fayda,
İlqarımın üzü dönən günümdü.

Dağ döşündə qara batdı cığırlar,
Yol azdılar tərs keçilər, sığırlar...
Axşamıma dolu kimi yağırlar,
Səhərimə...