Fələk

Fələklə nərtaxta oynama, gözəl Vahid Çəmənli

Fələklə nərtaxta oynama, gözəl Vahid ÇəmənliFələklə nərtaxta oynama, gözəi,
Vaxtında beşini, şeşini atar.
Hər bir xanəsində yüz tələsi var..
Vallahi, adamın leşini atar.

Sənin “dü bir” – inə atar “sə” qoşa,
“Sə bir” - lə ümidin çırpılar daşa...
Vurar şeş qoşayla oyunu...
Kim helləyir bu daşları yoluma Vahid Çəmənli

Kim helləyir bu daşları yoluma Vahid Çəmənli

Kim helləyir bu daşları yoluma?
Nə qolları, nə dizləri bükülməz.
Göylərimdə qara bulud dolanır,
Qış dumanım çəkilməz ki, çəkilməz...

Tənhalığım yenə durub qəsdimə,
Od yağdırır, qar ələyir üstümə,
Günlər qara güllər verir dəstimə,
Zalım...