Gözəl əxlaq barədə yazi

Reklam
Reklam
Səbr və Şükr dolu bir həyat

Səbr və Şükr dolu bir həyat

Allah Rəsulu (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
“Möminin həyatı necə də qəribədir! Onun bütün işləri xeyirdir. Bu yalnız möminlərə məxsusdur. Sevinərkən Allah taalaya şükür edər və bu onun üçün xeyir olar. Başına zərərli bir iş gələrsə səbr edər və bu da onun üçün xeyirli...