Haqsızlıq

Reklam
Reklam
Yollar Vahid Çəmənli

Yollar Vahid Çəmənli

Yollar


Kimlərin oduna düşüb, yanmısam.
Ürəyim dərd əkir, gözüm qəm biçir.
Yolların üstündə bitib qalmışam.
Sağımdan, solumdan maşınlar keçir

Necədi ürəyə gedən yol olmaq,
Kimlər yola çıxar olunca gecə?
De, asan işdimi Haqqa qul...