Kəhrizin suyu

İzin ver suyundan doyunca içim Vahid Çəmənli

İzin ver suyundan doyunca içim Vahid Çəmənli

Canıma illərin yanğısı düşüb,
İzin ver, suyundan doyunca içim,
Sərçələr yuvadan çıxana qədər,
Dəcəl kəpənəklər duyunca içim.

Çox uzun, çox ağir yol gəldim sənə,
Atəşdən od tutub alışır sinə,
Neçə parç içim ki, bu yanğım sönə?
Nizami...