Məcnun

Bircə gün sevgisiz yaşasam əgər Vahid Çəmənli

Bircə gün sevgisiz yaşasam əgər Vahid Çəmənli


Yüz il yaşasan da, uşaqsan hələ,
Qəlbində məhəbbət doğulmayıbsa...
Odlu yanağını isladan gilə,
Süd kimi əllərdə boğulmayıbsa.

Sevən ürəklərdən od qopa bilir,
Bu odda kül olar xəyanət və şər.
Sevənlər Fərhad tək dağ çapa bilir,
Sevənlər...
Niyə çırpınırsan ey sevən ürək Vahid Çəmənli

Niyə çırpınırsan ey sevən ürək Vahid Çəmənli

Niyə çırpınırsan ey sevən ürək,
Həmişə əzaba dözməmisənmi?
Niyə çırpınırsan qəfəsdə quş tək,
Çəkdiyin cəfadan bezməmisənmi?

De, ha yanda batdı sevda yıldızın?
Xəzanmı soldurdu ömrünün yazın?
Səadətmi verdi, - sevdiyin qızın
Telinə gül-çiçək...