Mail Adilov

Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli

Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli


Dostum, Kəlbəcər torpağının vətənpərvər oğlu Mail Adilova həsr edirəm.

Daha o yerlərə bələd olan yox,
Daha o yerlərə bilet satan yox...
O yerdə yolları ot - ələf basıb,
Dağını, düzünü naxələf basıb.

Üfüqdən üfüqə zəmisi yoxdu,
Kimisi...
Dağlar oğlu Mail dostuma Vahid Çəmənli

Dağlar oğlu Mail dostuma Vahid Çəmənli

Azərbaycan Ordusunda layiqli döyüş yolu keçən dostum Mail Adilova həsr edirəm

Kəlbəcərin igid oğlu, alqış sənə,
Qarabağda tufanlara gərdin sinə,
Ürəyində odun - közün çətin sönə,
Dağlar oğlu, dağ vüqarlı Mail dostum.

Sən döyüşdə ər igidsən, ər...