Mehman Göytəpəli

Çəkərlər  Vahid Çəmənli

Çəkərlər Vahid Çəmənli


Könül, qəm eləmə, bitər bu çilə,
Yazın bir ucunu qışa çəkərlər.
Gah yağar, gah əsər, gah da gün çıxar,
Günəşi buludla qoşa çəkərlər.

Gəzdim ana yurdu ev – ev, kəndbəkənd,
Tanıdım hamını, yerindədir zənd...
Çox sözə - söhbətə heç...
Dərdi yük eləmə Vahid Çəmənli

Dərdi yük eləmə Vahid Çəmənli

Kiminə avtomobil çarpır,
kimini ildırım vurur,
kimini də hansısa bir vələd ...
Mənisə dərd vurub, dərd...
O dərd namərd...

(şair Mehman Göytepeli)Dərdi yük eləmə özünə, şair!
Dərd də səni görüb yaxandan keçir.
Elə...
DOSTUM MEHMAN GÖYTƏPƏLİYƏ HƏSR OLUNUR VAHİD ÇƏMƏNLİ

DOSTUM MEHMAN GÖYTƏPƏLİYƏ HƏSR OLUNUR VAHİD ÇƏMƏNLİEşqinin fikri yenə eylədi avarə məni,
Od tutub yandı dilim, tez yetirin yarə məni.

Çəkirəm həsrətini, qıyma sola güllü bağım.
Görməsin qoy rəqibim, eyləmə biçarə məni.

Bülbülün naləsinə dözməyə yoxdur qərarım,
Sonda minnətçi edər...