Murovdağ

Bu dağın yamacında Vahid Çəmənli

Bu dağın yamacında Vahid Çəmənli

Kəlbəcərli dostum Mail müəllimə həsr edirəm.

Bu dağın yamacında gəl quraq bir alacıq,
Dörd yanımız gül-çiçək,
səma aydın, göy açıq.
Dizimizdə təpər də olsun dostum, azacıq,
Dolaşaq yurdumuzu
Gecə-gündüz döymadan...

Gəl, baş-başa...