Nizami Bayramov

Kəhrizim müəllif Vahid Çəmənli

Kəhrizim müəllif Vahid Çəmənli

https://www.youtube.com/watch?v=-ZbDVMC2iHg...