Payəz yağışları

Reklam
Reklam
Hayıf oldu Vahid Çəmənli

Hayıf oldu Vahid Çəmənli

Dərdindən üzüldüm ay dərdli yurdum,
Güllərin saraldı, çöl hayıf oldu.
Qoynunda min illər toy – büsat quran
Obalar dağıldı, el hayıf oldu.

Kimlərim qəhr oldu, kimlərim sağdı?
İndi dağım Aran, Aranım dağdı.
Xəzan yağışları qəlbimə yağdı.
Qovuşdu...