Peyğəmbərin (s.a.v) səhabələri

Reklam
Reklam
Səbr və Şükr dolu bir həyat

Səbr və Şükr dolu bir həyat

Allah Rəsulu (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
“Möminin həyatı necə də qəribədir! Onun bütün işləri xeyirdir. Bu yalnız möminlərə məxsusdur. Sevinərkən Allah taalaya şükür edər və bu onun üçün xeyir olar. Başına zərərli bir iş gələrsə səbr edər və bu da onun üçün xeyirli...
Culeybibin hekayəsi

Culeybibin hekayəsi

Onun adı qeyri-adi və natamam idi. Culeybib “az boyümüş” deməkdir və “*
cəlbəb*” sozünün kiçildilmiş formasıdır. Bu addan məlum olur ki, Culeybib
çox kiçik boylu idi. Bundan əlavə, o “*dəmim*” kimi təsvir olunmuşdu — yəni
eybəcər, şikəst və ya nifrət doğuran zahiri görünüşə...
Peyğəmbərə bir tikan belə batmasın

Peyğəmbərə bir tikan belə batmasın

Məkkədə əziyyətli, çox çətin bir dönəm davam edirdi..


Allah Rəsulunun (Allahın ona salavat və salamı olsun) Qureyşlilər tərəfindən əsir tutulan səhabəsi Hubeyb b. əl-Adiyy`in (Allah ondan razı olsun) edam edilməsini seyr etmək üçün minlərlə qureyşli Məkkə ətrafındakı bir vadiyə...