Qarağağ

Reklam
Reklam
Övladlar dönükləşəndə müəllif Vahid Çəmənlinin ifasında

Övladlar dönükləşəndə müəllif Vahid Çəmənlinin ifasında

ÖVLADLAR DÖNÜKLƏŞƏNDƏ MÜƏLLİF VAHİD ÇƏMƏNLİNİN İFASINDA


https://www.youtube.com/watch?v=S5rOmT_f1gE

Şəkildə: Kimsəsiz həyətimizdə bitən xurma ağacı
...
Salam, fındıq ağacı!

Salam, fındıq ağacı!

Salam, fındıq ağacı!
Səni 1968 – 1969 – ci illərdə əkmişəm. İkicə qarış boyun vardı. Unudulmaz Rəqiyyə xalamın həyətindəki ağacın yanında bitmişdin. Rəqiyyə xalaya demədən səni kökündən çıxarıb, gətirib qapımızda əkdim. 5 ilə cəmi bircə qarış boy atdın. Bir gün Rəqiyyə xalaya...
 Mənim anam Vahid Çəmənli

Mənim anam Vahid Çəmənli
Qədriyyə Çiçəyin "Mən anayam" publisistik əsərini birnəfəsə oxudum. İlk baxışdan sadə görünən bu əsərdə nələr vardı, İlahi? Əqli cəhətdən sağlam olmayan övladını, cəmiyyətə layiqli fərd - savadlı, bilikli insan kimi yetişdirmək üçün...