Qarabağ dağları

ÜRƏYİMİ SIXAN DAĞLAR VAHİD ÇƏMƏNLİ

ÜRƏYİMİ SIXAN DAĞLAR VAHİD ÇƏMƏNLİ


Dərdli ananın bu şəklinə biganə qalmaq olmur. Gərək daş olasan ki, əriməyəsən. Bilmirəm, niyə, amma bu şəklə baxdıqca ürəyimdən kağıza bu sətirlər axdı.

Vahid Çəmənli

Ürəyimi sıxan dağlar,
Uzağın yaxın oldumu?
Üzü bəri baxan dağlar,
Qoynuna...
Gün aydın Turan elləri Vahid Çəmənli

Gün aydın Turan elləri Vahid Çəmənli

Bu şəkili 26 iyul 2018-ci ildə Ağdam rayonunda - öz doğma Vətənimdə çəkmişəm.
Günəşin asta-asta Qarabağ dağlarında qürub etməsi məni pərişan etdi.
Çox istərdim ki, Qarabağ dağlarından doğan Günəşi seyr edim.
Çox inanıram ki, o gün gələcək.
Elə bir gün gələcək...
Qarabağ, ay mənim muğam beşiyim Vahid Çəmənli

Qarabağ, ay mənim muğam beşiyim Vahid Çəmənli

Qarabağ, ay mənim muğam beşiyim,
Həsrətin əlindən gəlmişəm zara.
Qarabağ, ay mənim evim, eşiyim.
Necə boyun əyim bu sərt rüzgara?


Qırıq ümidimi apardı sellər,
Yol tapa bilmirəm qoca dağlara.
Mənə xəbər verin, ay əsən yellər,
Nə zaman yetəcək...
Dağlar həm sənindi, həm də mənimdi

Dağlar həm sənindi, həm də mənimdi

Dağlar həm sənindi, həm də mənimdi

(xanım-geoloq Tükəzban Göyüşovaya)

Ümidim, pənahım bu yaşıl yamac,
sənə şığınmışam, sənə gəlmişəm.
Daha ürəyimi sıxmaz ehtiyac,
Yaşıl yamaclarda çox dincəlmişəm.
Dağlar həm sənindi, həm də mənimdi.
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Qarabağ dağları
 • Vahid Çəmənli
 • Çəmənli
 • Dəli Çəmənli
 • Tükəzban
 • Tükəzban Göyüşova
 • Sən hələ dağları görməmisən ki Vahid Çəmənli

  Sən hələ dağları görməmisən ki Vahid Çəmənli

  Sən hələ dağları görməmisən ki...

  Bir səhər qoşulub elin köçünə,
  Yolun düşmədisə dağlara sarı,
  Çiçəkli çəməndə alaçıq qurub,
  Seyrə dalmadınsa zirvədə qarı,
  Sən hələ dağları görməmisən ki...

  Bulağın başında böyürtkan kolu,
  Əlini-qolunu...
  Qarabağ dağlarına Vahid Çəmənli

  Qarabağ dağlarına Vahid Çəmənli


  ( Ağdam torpağının qeyrətli oğlu Mikayıl Gözəlovun unudulmaz xatirəsinə)

  Yenə də son bahar qara yel kimi,
  Başının üstündən əsib dağların.
  Girib qılığına gizli əl kimi,
  Cığır qollarını kəsib dağların.

  Gələn nə səsidi o yarğan altda?
 • Mikayıl Gözəlov
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ dağları
 • sonbahar