Rahilə

Rahilənin xatirəsinə Vahid Çəmənli

Rahilənin xatirəsinə Vahid Çəmənli

Mən bu yazını qələmə alanda sən artıq həyatda yox idin. Ömrünün əllinci baharında min bir əzabla yaşadığın həyata əlvida demişdin. Sən getdin, səninlə birgə həyatının ən böyük faciəsi də məzara getdi.Sənin haqqında nə deyim? Sadə bir qız idin. Çəmənlidə adı...