Ramiz Bayramov

Ramiz Bayramov Vahid Çəmənli

Ramiz Bayramov Vahid Çəmənli



Neçə ürəklərdə yerin, yurdun var,
Neçə ürəklərə yol alan Ramiz.
İçində təpərin, yanar odun var,
Adıyla, varıyla var olan Ramiz.

Dünya çox salasa da səni oyuna,
Zərrəcə gəlmədi xələl boyuna,
Adına, sanına öz kök-soyuna,
Oldun çox...