Ramiz Bayramov

Reklam
Reklam
Ramiz Bayramov Vahid Çəmənli

Ramiz Bayramov Vahid ÇəmənliNeçə ürəklərdə yerin, yurdun var,
Neçə ürəklərə yol alan Ramiz.
İçində təpərin, yanar odun var,
Adıyla, varıyla var olan Ramiz.

Dünya çox salasa da səni oyuna,
Zərrəcə gəlmədi xələl boyuna,
Adına, sanına öz kök-soyuna,
Oldun çox...