Səma

Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

Bir dövrəni Haqq özü əvvəl böldü dörd yerə,
Hər dörddə üç – üç olur, bəllidi bu bəşərə.
Hər üç olan birini yenə bölüb dörd yerə...
Çoxdan açılıb bu sirr, bilinir nə fəzl var!

Dörd parçanın cəm adı el içində fəsildi,
Yaz, yay, payız, qış adı...
Bir fəqir şairəm Vahid Çəmənli

Bir fəqir şairəm Vahid Çəmənli

Bir fəqir şairəm, hərdən yazıram,
Dünyanın dolaşıq kələflərindən.
Hər gün imtahana çəkir İlahim,
Məni çəkindirir çox nəflərindən...

Qartal tək səmada süzməyim gəlir,
Dərin dəryalarda üzməyim gəlir...
Hərdən özümün də bezməyim gəlir,
Sıxılıb...
Ay ilə söhbət  Vahid Çəmənli

Ay ilə söhbət Vahid Çəmənli


(lirik lövhə)

Səma buludlu olsa da, ondörd gecəlik Ayın ətrafı aydınlıq idi. Amma Ay sürətlə bir topa qara buludlara doğru qaçırdı. Bir azdan Ayın üzünü qara buludlar örtəcəkdi. Fürsəti qaçırmaq olmazdı.Pıçıltı ilə salam verdim.

-Salam, Ay!

-Salam!-Ay...