Tərtər

Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli

Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli


Dostum, Kəlbəcər torpağının vətənpərvər oğlu Mail Adilova həsr edirəm.

Daha o yerlərə bələd olan yox,
Daha o yerlərə bilet satan yox...
O yerdə yolları ot - ələf basıb,
Dağını, düzünü naxələf basıb.

Üfüqdən üfüqə zəmisi yoxdu,
Kimisi...